topbar

Tilintarkastuskonttori yrittäjien apuna

Tilintarkastuskonttorin kokeneet itsenäisesti toimivat KHT-tilintarkastajat ovat suuntautuneet henkilökohtaisesti palvelemaan erityisesti pk-yrityksien ja yrittäjien taloudelliseen neuvontaan, verotukseen ja tilintarkastukseen liittyvissä tehtävissä.

Tilintarkastuskonttori

Myllykatu 10, 70110 Kuopio

etunimi.sukunimi@tilintarkastuskonttori.fi